3/8 030711 001_2

Kometa! Fruktad av många, älskad av få. Hon ska ta oss till Sochi, Ryssland på endast 5 timmar!