7/8 030711 003_2

HJ blickar in mot den abchaziska kusten som vi passerar på tryggt avstånd.