6/18 030712 007 Sochi

När 'kaptenen' ylar nåt som låter som Pjotor ungefär, betyder det att vi ska paddla så mycket vi orkar...
Fotographic information