AirBaltic's flight XX234 mot Riga

En och annan GT slinker ned

AirBaltic's flight XX234 mot Riga