Kavkasioni bryggeri

Denna anläggning producerar kyla till jäs- och lagringstankarna.

Kavkasioni bryggeri