Algeti

I väntan på att börja vittja grillar vi korv.

Algeti