Algeti

De tre manliga georgierna har simmat några hundra meter längs sjön och hittat en roddbåt. Åror fanns dock ej, så det blir till att paddla med händerna

Algeti