Algeti

Likt aporna på skansen sitter svenskarna uppflugna på stenar i skuggan för att inte försmäkta

Algeti