Kring Algeti

Dalen som innan fördämningen byggdes troligen var en flod

Kring Algeti