Khertvisi

En sällskapssjuk hund förföljer oss under vistelsen på slottet. Vissa är övertygade om att hunden har andra sjukdomar också, och försöker hålla sig på avstånd

Khertvisi