Vardzia

Eftersom i stor sett hela framsidan av grottstaden rämnade vid en jordbävning på 1000-talet så är det enda sättet att ta sig mellan våningarna idag att nyttja tunnlar

Vardzia