2/23 | 6/16/04 6:32 AM | 040616_063249_1
Original image
Vid stationen möter vi upp fler vikingar. HJ pratar med Ann och Ekaterine. Mite och Tamuna diskuterar något bakom Göran, som drar upp riktlinjerna för Akaki och David som båda är Tamunas elever i svenska.