Album för resan till Georgien och Armenien i juni 2004.

Klicka på katalogerna i överkant. Varje katalog representerar en dag och de är indelade i underkataloger. Bilderna kan ses i normal upplösning samt i originalstorlek.