Hos Tamunas föräldrar

Björn har ännu inte vaknat.

Hos Tamunas föräldrar