Hos Tamunas föräldrar

Vi är hemma tidigt den kvällen. Supran på bryggeriet tog hårt på krafterna.

Hos Tamunas föräldrar